top of page

Etyka w zawodzie psychoterapeuty

Jednym z filarów wykonywania zawodu psychoterapeuty jest przestrzeganie zasad etyki. Kodeks etyczny, to zbiór norm, który służy ochronie zarówno klienta, jak i terapeuty. Określa ramy profesjonalnej praktyki terapeutycznej oraz odpowiedzialności za proces psychoterapii.

Etyka w zawodzie psychterapeuty

Jako psychoterapeutka Gestalt w swojej pracy terapeutycznej kieruję się Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, którego aktualna wersja została sformułowana w 2010 roku.

W pierwszej części Kodeksu zawarte są podstawowe założenia etyczne, którymi winien kierować się każdy terapeuta pracujący w tym nurcie. Brzmią one następująco:

Podstawowe założenia etyczne Kodeksu Etyki terapeuty Gestalt

1. Każde istnienie ludzkie jest dla nas równie cenne.

2. Szanujemy unikalność, indywidualność i godność jednostki.

3. Odnosimy się z szacunkiem do różnic rasowych, etnicznych, pochodzenia, płci, orientacji lub preferencji seksualnych, niepełnosprawności, wieku, religii, języka, statusu społecznego lub ekonomicznego oraz potrzeb duchowych.

4. Uznajemy prawo do niezależności i samostanowienia każdej osoby wchodzącej w relację interpersonalną.

W dalszej części Kodeksu określone są zasady wykonywania zawodu terapeuty Gestalt. Pełna treść Kodeksu znajduje się na stronie PTPG pod adresem:

Wyróżnione posty
Ostatnie posty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów
  • Facebook - Grey Circle
bottom of page