Psychoterapia Gestalt

Czym jest psychoterapia?

    Psychoterapię można porównać do wspólnej podróży, w której terapeuta towarzyszy klientowi w lepszym poznaniu samego siebie, zrozumieniu swoich wyborów i mechanizmów działania, a także w dążeniu do zmiany i bardziej satysfakcjonującego życia.  
    Uczestnicząc w psychoterapii, klient -  w atmosferze szacunku i akceptacji  - może poszerzać świadomość swoich emocji, myśli i sygnałów płynących z ciała. Ma także możliwość eksperymentowania z nowymi zachowaniami, wzmacniania swoich autentycznych potrzeb i rozwijania umiejętności ich zaspokajania. Terapeuta wspiera klienta  w przezwyciężaniu trudności, odzyskiwaniu równowagi i pełniejszym korzystaniu z własnego potencjału.

    Psychoterapia Gestalt to jeden z wiodących nurtów terapii humanistycznej, a jej korzenie wywodzą się

z psychoanalizy, filozofii egzystencjalnej, fenomenologii, filozofii Wschodu, a także psychodramy

i terapeutycznych podejść do pracy z ciałem.
    Celem psychoterapii Gestalt jest poszerzenie świadomości, a jej fundament stanowi wiara w to, że każdy człowiek może czerpać ze swoich zasobów i w sposób odpowiedzialny dokonywać najlepszych dla siebie wyborów. Bazą procesu terapeutycznego jest relacja terapeuta – klient, oparta na dialogu, autentyczności, szacunku i otwartości.


Jak przebiega proces psychoterapii?

 

    Rozpoczęcie psychoterapii poprzedza konsultacja, czyli jedno lub kilka spotkań służących wzajemnemu poznaniu się, dookreśleniu trudności i doborowi najbardziej adekwatnej formy pomocy. Podczas konsultacji możesz opowiedzieć mi o sobie, swoich oczekiwaniach i potrzebach, a także dowiedzieć się w jaki sposób pracuję i na czym polega psychoterapia.

      Spotkania terapeutyczne zazwyczaj odbywają się raz w tygodniu, o ustalonej porze i trwają 50 minut.
Na początkowych sesjach zawierany jest kontrakt terapeutyczny, obejmujący ustalenia dotyczące  zasad psychoterapii, miejsca, ceny i terminu spotkania, a także wyodrębnienie problemów i ustalenie celu pracy terapeutycznej.

  Psychoterapia jest procesem i stanowi długoterminową metodę pracy, ponieważ zmiana i rozwój potrzebują czasu. Psychoterapia długoterminowa zazwyczaj trwa powyżej jednego roku i pozwala klientowi

na głębsze poznanie siebie i poszerzenie świadomości w różnych obszarach życia.  W zależności od potrzeb klienta możliwe jest także podjęcie pracy krótkoterminowej, koncentrującej się na określonym problemie
lub mającej charakter wsparcia w kryzysowym momencie życia. Taka forma psychoterapii obejmuje zazwyczaj od kilku do kilkunastu spotkań.

 


 

www pasek na dole.jpg
W terapii najważniejsza jest relacja,
to ona uzdrawia.
                                                            Irvin Yalom