O mnie

Jestem psychologiem i psychoterapeutką Gestalt.

Studia magisterskie ukończyłam na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego realizując specjalizację 
z psychoterapii.
 Jestem absolwentką całościowego szkolenia psychoterapeutycznego przeprowadzonego przez Instytut Gestalt, którego program posiada akredytację EAGT (European Association for Gestalt Therapy) i jest zgodny z wymogami EAP (European Association for Psychotherapy).
Uczestniczyłam także w szkoleniach z zakresu psychoterapii egzystencjalnej, interwencji kryzysowej i dramaterapii.

 

Doświadczenie kliniczne zdobywałam m.in. w Akademickim Ośrodku Psychoterapii, Ośrodku Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej
w Mazowieckim Centrum Neutropsychiatrii, na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic ZOZ Wola, w  Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego
w Wojskowym Instytucie Medycznym, a także w Zespole Psychologów Fundacji Itaka oraz na Oddziale leczenia chorób afektywnych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii.

 

Anna Sokołowska

Od 2013 roku jestem związana z Fundacją Nagle Sami, gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną, konsultacje psychologiczne oraz grupy wsparcia dla osób w żałobie, a także koordynuję pracę zespołu terapeutycznego. 
 

Specjalizuję się w pomocy osobom cierpiącym z powodu kryzysów osobistych oraz trudności w bliskich relacjach. Ważnym obszarem mojej pracy jest wsparcie osób po stracie, w tym także kobiet, które doświadczyły poronienia lub straty okołoporodowej.


W pracy terapeutycznej kieruję się Kodeksem Etyki Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt i poddaję ją regularnej superwizji.


                                                                                              Anna Bajkowska