top of page

O mnie

Jestem psycholożkąi psychoterapeutką Gestalt.

Studia magisterskie ukończyłam na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego realizując specjalizację 
z psychoterapii.
 Jestem absolwentką całościowego szkolenia psychoterapeutycznego przeprowadzonego przez Instytut Gestalt, którego program posiada akredytację EAGT (European Association for Gestalt Therapy) i jest zgodny z wymogami EAP (European Association for Psychotherapy).
Uczestniczyłam także w szkoleniach z zakresu psychoterapii egzystencjalnej, interwencji kryzysowej i psychoterapii okołoporodowej.

 

Doświadczenie kliniczne zdobywałam m.in. w Akademickim Ośrodku Psychoterapii, Ośrodku Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej
w Mazowieckim Centrum Neutropsychiatrii, na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic ZOZ Wola, w  Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego
w Wojskowym Instytucie Medycznym, a także w Zespole Psychologów Fundacji Itaka oraz na Oddziale leczenia chorób afektywnych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii.

 

Anna Sokołowska

Od 2013 roku jestem związana z Fundacją Nagle Sami. Obecnie jestem członkinią Rady Fundacji. Pracuję także jako trenerka prowadząc webinary i warsztaty z tematyki zdrowia psychicznego, pomocy psychologicznej w obliczu straty,
i psychoterapii okołoporodowej.

 

Specjalizuję się w pomocy osobom cierpiącym z powodu kryzysów osobistych oraz trudności w bliskich relacjach. 

Ważny obszar mojej praktyki terapeutycznej stanowi wsparcie osób w żałobie, kobiet i par z doświadczeniem poronienia i straty okołoporodowej. Pracuję także z kobietami, które potrzebują wsparcia w ważnych, niekiedy kryzysowych, momentach życiowych zmian, w czasie ciąży, w okresie okoloporodowym i w macierzyństwie.


W pracy terapeutycznej kieruję się Kodeksem Etyki Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt i poddaję ją regularnej superwizji.

Poza pracą terapeutyczną zajmuję się prowadzeniem szkoleń, warsztatów i webinarów z tematyki pomocy psychologicznej w obliczu straty, psychoterapii okołoporodowej, profilaktyki zdrowia psychicznego i udzielania wsparcia.


                                                                                              Anna Bajkowska

bottom of page