top of page

Czym jest psychoterapia?


Czym jest psychoterapia?


Psychoterapia to jedna z form pomocy psychologicznej o potwierdzonej naukowo skuteczności. Można ją porównać do wspólnej podróży, w której terapeuta towarzyszy klientowi w lepszym poznaniu samego siebie, zrozumieniu swoich wyborów i mechanizmów działania, a także w dążeniu do zmiany i bardziej satysfakcjonującego życia.

Psychoterapia może być prowadzona w różnych modalnościach m.in. psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej, czy Gestalt. Co ciekawe, badania pokazują, że niezależnie od wybranego podejścia, czy technik terapeutycznych, jednym z najistotniejszych czynników leczących w psychoterapii jest relacja terapeuta – klient. Relacja oparta na poczuciu bezpieczeństwa, szacunku, autentyczności i uważności.

Podjęcie psychoterapii może być pomocne, gdy zmagamy się z trudną życiową sytuacją, nagłym kryzysem i problemami w różnych obszarach funkcjonowania, ale także wówczas, gdy chcemy się rozwijać, lepiej rozumieć siebie i swoje wybory, czy tez uczyć się w pełni czerpać ze swoich zasobów.

Rozpoczęcie psychoterapii poprzedza konsultacja, czyli jedno lub kilka spotkań służących wzajemnemu poznaniu się terapeuty i klienta, dookreśleniu trudności z jaką zmaga się klient i doborowi najbardziej adekwatnej formy pomocy. Podczas tych kilku sesji klient ma możliwość podjęcia decyzji, czy właśnie z tym terapeutą chce podjąć dalszą pracę i czy to właśnie psychoterapia będzie na dany moment najlepszym wyborem,

Spotkania terapeutyczne zazwyczaj odbywają się raz w tygodniu, o ustalonej porze i trwają 50 minut. Na początkowych sesjach zawierany jest kontrakt terapeutyczny, obejmujący ustalenia dotyczące zasad psychoterapii, miejsca, ceny i terminu spotkania, a także wyodrębnienie problemów klienta i ustalenie celu pracy terapeutycznej. Psychoterapia jest procesem i zazwyczaj stanowi długoterminową metodę pracy, a to dlatego, że zmiana i rozwój potrzebują czasu. Psychoterapia długoterminowa zazwyczaj trwa powyżej jednego roku i pozwala klientowi na głębsze poznanie siebie i poszerzenie świadomości w różnych obszarach życia. W zależności od potrzeb klienta możliwe jest także podjęcie pracy krótkoterminowej, koncentrującej się na określonym problemie lub mającej charakter wsparcia w kryzysowym momencie życia. Taka forma psychoterapii obejmuje zazwyczaj od kilku do kilkunastu spotkań.

Wyróżnione posty
Ostatnie posty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów
  • Facebook - Grey Circle
bottom of page