April 7, 2020

Please reload

Ostatnie posty

Czy psycholog może pomóc? "Wieczór RDC" i rozmowa o wsparciu w żałobie.

November 5, 2018

1/4
Please reload

Wyróżnione posty

Etyka w zawodzie psychoterapeuty

July 12, 2017

     Jednym z filarów wykonywania zawodu psychoterapeuty jest przestrzeganie zasad etyki. Kodeks etyczny, to zbiór norm, który służy ochronie zarówno klienta, jak i terapeuty. Określa ramy profesjonalnej praktyki terapeutycznej oraz odpowiedzialności za proces psychoterapii. 

 

 

     Jako psychoterapeutka Gestalt w swojej pracy  terapeutycznej kieruję się Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, którego aktualna wersja została sformułowana w 2010 roku. 

 

      W pierwszej części Kodeksu zawarte są podstawowe założenia etyczne, którymi winien kierować się każdy terapeuta pracujący w tym nurcie. Brzmią one następująco:

 

Podstawowe założenia etyczne Kodeksu Etyki terapeuty Gestalt

 

1. Każde istnienie ludzkie jest dla nas równie cenne.

2. Szanujemy unikalność, indywidualność i godność jednostki.

3. Odnosimy się z szacunkiem do różnic rasowych, etnicznych, pochodzenia, płci, orientacji lub preferencji seksualnych, niepełnosprawności, wieku, religii, języka, statusu społecznego lub ekonomicznego oraz potrzeb duchowych.

4. Uznajemy prawo do niezależności i samostanowienia każdej osoby wchodzącej w relację interpersonalną.

 

       W dalszej części Kodeksu określone są zasady wykonywania zawodu terapeuty Gestalt. Pełna treść Kodeksu znajduje się na stronie PTPG pod adresem:

http://gestaltpolska.org.pl/pdf/kodeks_etyki.pdf

 Zapraszam do lektury.

        

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Wyszukaj wg tagów
Please reload

Archiwum
  • Facebook - Grey Circle

Anna Bajkowska

PSYCHOTERAPIA

ul. Bellottiego 
ul. Karolkowa 

Warszawa - Wola

© 2017 Created by Anna Sokołowska