April 7, 2020

Please reload

Ostatnie posty

Czy psycholog może pomóc? "Wieczór RDC" i rozmowa o wsparciu w żałobie.

November 5, 2018

1/4
Please reload

Wyróżnione posty

Czym jest psychoterapia?

June 21, 2017

   

 

 

   Psychoterapia to jedna z form pomocy psychologicznej o potwierdzonej naukowo skuteczności. Można ją porównać do wspólnej podróży, w której terapeuta towarzyszy klientowi w lepszym poznaniu samego siebie, zrozumieniu swoich wyborów i mechanizmów działania, a także w dążeniu do zmiany i bardziej satysfakcjonującego życia.  

 Psychoterapia może być prowadzona w różnych modalnościach m.in. psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej, czy Gestalt. Co ciekawe, badania pokazują, że niezależnie od wybranego podejścia, czy technik terapeutycznych, jednym z najistotniejszych czynników leczących w psychoterapii jest relacja terapeuta – klient. Relacja oparta na poczuciu bezpieczeństwa, szacunku, autentyczności i uważności. 

      Podjęcie psychoterapii może być pomocne, gdy zmagamy się z trudną życiową sytuacją, nagłym kryzysem i problemami w różnych obszarach funkcjonowania, ale także wówczas, gdy chcemy się rozwijać, lepiej rozumieć siebie i swoje wybory, czy tez uczyć się w pełni czerpać ze swoich zasobów. 

      Rozpoczęcie psychoterapii poprzedza konsultacja, czyli jedno lub kilka spotkań służących wzajemnemu poznaniu się terapeuty i klienta, dookreśleniu trudności
z jaką zmaga się klient i doborowi najbardziej adekwatnej formy pomocy. Podczas tych kilku sesji klient ma możliwość podjęcia decyzji, czy właśnie z tym terapeutą chce podjąć dalszą pracę i czy to właśnie psychoterapia będzie na dany moment najlepszym wyborem, 

    Spotkania terapeutyczne zazwyczaj odbywają się raz w tygodniu, o ustalonej porze i trwają 50 minut. Na początkowych sesjach zawierany jest kontrakt terapeutyczny, obejmujący ustalenia dotyczące zasad psychoterapii, miejsca, ceny i terminu spotkania, a także wyodrębnienie problemów klienta i ustalenie celu pracy terapeutycznej.
    Psychoterapia jest procesem i zazwyczaj stanowi długoterminową metodę pracy, a to dlatego, że zmiana i rozwój potrzebują czasu. Psychoterapia długoterminowa zazwyczaj trwa powyżej jednego roku i pozwala klientowi
na głębsze poznanie siebie i poszerzenie świadomości w różnych obszarach życia.  W zależności od potrzeb klienta możliwe jest także podjęcie pracy krótkoterminowej, koncentrującej się na określonym problemie lub mającej charakter wsparcia w kryzysowym momencie życia. Taka forma psychoterapii obejmuje zazwyczaj od kilku do kilkunastu spotkań.

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Wyszukaj wg tagów
Please reload

Archiwum
  • Facebook - Grey Circle

Anna Bajkowska

PSYCHOTERAPIA

ul. Bellottiego 
ul. Karolkowa 

Warszawa - Wola

© 2017 Created by Anna Sokołowska